Kontakt

Ønsker du omvisning på tidligere Berg interneringsleir eller har andre spørsmål?

Kontakt: Tor-Arne Markussen (Tor-Arne.Markussen@kriminalomsorg.no)

Har du informasjon om Berg interneringsleir?

Vi ønsker å ta vare på og dokumentere historien til Berg interneringsleir.Har du informasjon om Berg, beretninger til tidligere fanger/naboer/fangevoktere eller bilder/gjenstander fra leiren? Ta kontakt med:

thoml1917@hotmail.no eller ring 93 40 19 50

Støtt arbeidet økonomisk. Gi en gave til konto: 2470 25 90783