Leiren

Leiren på Berg fra 1942 og fremover ... 

Arresterte landssvikere i arbeid sommeren 1945. (Foto: Interessegruppen Berg interneringsleir)

Her kan du lese om ulike sider av leiren fra opprettelsen i 1942 og i årene fremover.

Formål med leiren

Hvem var her?

Opprettelse av leiren

Organisering av leiren

Fangevokterne

Etter 1945