23 dager i helvete

– en beskrivelse av fangecellene på Berg

En av cellene i kjelleren i mai 1945. (Foto fra boken Krig og Fred . Vestfold våren 1945.)

Dette er et utdrag fra en avisartikkel i Vestfold Arbeiderblad den 23. mai 1945. Teksten er gjengitt i forfatter Svein Bugges bok om Berg: Skyggene fra Quislings hønsegård (2001), side 195:

”23 dager i helvete”. ” Se Jesus, verdens frelser”. Dette er to av de mange inskripsjoner på innsiden av døren i ”straffecellen” på Berg interneringsleir. Inne i denne cellen sperret norske nazister gode nordmenn inne i opptil 27 dager. Cellen er et kjellerrom, om lag fem ganger 8 meter. Langs tre av veggene står trebrisker. Her måtte fangene ligge uten et teppe, verken under eller over seg. I den ene enden rommet er det et vindu med jernstenger foran. Bare ganske svakt lys skimtes mellom jernstengene. Da hjemmestyrkene tok over leieren fant de to limer av bjerkeris, to stokker og en hermetikkboks fylt med salt. Stokkene bærer tydelig merker av å være brukt. Det er grovt teljede stokker, med de er rundslitte. Ennå er en ikke helt på det rene med om stokkene har vært brukt til brukt til å pryle fangene med, men alt tyder på det. Undersøkelsen av briskene har vist rester av blod. Store merker i døren på innsiden viser tydelig at fangene i fortvilelse har forsøkt å sprenge døren. Men ingen har klart det. Døren er spikret sammen av flere lag gulvplank, og en solid jernslå over døren på utsiden gjorde det umulig å sprenge den. Om mulig ennå uhyggeligere virker de åtte mørkecellene. De er noe mindre enn de andre, Gulvet ligger antagelig noe lavere, for det er stadig vann på gulvet. Det finnes ingen vinduer. Her ble fangene stengt inne i opptil 9 timer om gangen. Dørene som er tettsluttende ble stengt utenfra. Låsen er av den typen som brukes i de gass- sikre tilfluktsrom. Det er et under at fangene har holdt ut.