Punkt 11 – Det hvite hus

(Film og foto kommer – tekst under redigering)

Bygningen fra 1700-tallet hadde flere funksjoner under krigen. Her ble fangenes personlige eiendeler lagret, og plyndret. Her festet fangevokterne. Og i samme bygning gjennomførte ansatte i statspolitiet avhør under trusler og tortur.