Hvem var her?

Berg var først og fremst en leir opprettet for politiske motstandere av Nasjonal Samling. Men de første fangene var jødiske menn og gutter arrestert under aksjonen høsten 1942. Flertallet av disse ble deportert, men de av mennene som var gift arisk ble sittende ut krigen, rundt 80. De fleste av deres ektefeller maktet å stå mot presset fra myndighetene, og tok ikke ut skilsmisse. Disse modige kvinnene reddet sine menn fra den sikre døden i tyske utryddelsesleire.

En av cellene i kjelleren i mai 1945. (Foto fra boken Krig og Fred . Vestfold våren 1945.)
En av cellene i kjelleren i mai 1945. (Foto fra boken Krig og Fred . Vestfold våren 1945.)

Av de rundt 1300 fangene som var innom Berg, var rundt 900 politiske fanger. I oversikten over fangene i boken ”Quislings hønsegård” fra 1948 er det en oversikt over mange av de politiske fangene, denne oversikten er gjengitt i Sverre Bugges bok ”Skyggene fra Quislings hønsegård” fra 2005. Her er noen av årsakene til arrestasjon slik det nevnt i denne oversikten:

 Gissel for likvidasjon av Knudsen

Illegal virksomhet

          Avistrykkeri og distribusjon av illegale aviser

                                                 Statsfiendtlig virksomhet

                             Motarbeidet arbeidstjenesten

                                             Motstander av NS

                        Våpen og flyktningtransport

                                          Flyktninghjelp

                               Forsyninger til hjemmestyrkene

                                                 Anti- nazistisk arbeid

                  Illegalt arbeid. Nektet AT

Kommunistisk virksomhet og samarbeidet med ”samfunnsnedbrytende krefter”

Dette var menn som deltok i motstandsbevegelsen, eller som sto i mot Nasjonal Samlings politiske prosjekt som deltakere i den anti-nazistiske holdningskampanjen.

Her er to eksempler på dette:

Skogsarbeider Hans Bunes ble arrestert den 16. november 1944 for sitt arbeid med flyktningtransporten til Sverige.

Lektor Thomas Bøe som nektet å ta i bruk en nazistisk lesebok i sin undervisning. For dette ble han arrestert 9. november 1943.

Flertallet av fangene ble arrestert høsten 1943 eller i løpet av 1944.