Punkt 9 – Formidling i vår samtid

Området du går i brukes i dag aktivt i formidling av historien. Her har utallige grupper med elever vandret mens de har fått høre om Berg interneringsleir under krigen.

Bergstien brukes aktivt av tur- og kulturinteresserte i nærmiljøet.

Kulturlandskapet forvaltes av Berg fengsels ansatte og innsatte, i samråd med naturforvaltningen i Tønsberg kommune og Vestfold fylke. Her beiter sauer, mens biologene følger med på insekter og annet levende liv blant eikene.