De første politiske fangene

Berg om vinteren. (Foto: Interessegruppens fotosamling)
Berg om vinteren. (Foto: Interessegruppens fotosamling)

De første politiske fangene kom til leiren i januar 1943. De var bare to stykker, to brødre fra Bergen. Her et utdrag fra boken «Quislings hønsegård» fra 2015, side 56. Begrepet jøssing betegner en motstander av de tyske okkupantene og deres støttespillere i NS-regimet i Norge:

De to første jøssinger som kom til Berg 27. januar 1943, var Johs. Davø, fra Bergen og hans bror. Heller ikke disse skulle få noe lovende førsteinntrykk. Riktignok hadde de en hel brakke for seg selv, men dette skulle vise seg å nnebære ke bare fordeler. Dagen etter ankomsten fikk de ordre om å gjøre husvask i syv rom etter jødene som hadde bodd der. Dette arbeidet var i og for seg ikke verre enn noe annet. Men nå fikk de strengt påbud om at det skulle være gjort på åtte timer. Og Nils Kristiansen i egen person hang over dem hele dagen, så de ikke skulle få anledning til å sluske unna i arbeidet. De hang i alt de orket, men da de var ferdige, viste klokken at det var ett minutt over tiden. Som ekstra påskjønnelse for vel utført arbeid og for det ene minuttet overtid fikk de en meget instruktiv øvelse i Bergs spesial, som sikkert for dem var nytt og interessant: De måtte åle i en time fram og tilbake i gangen og alt i ett gjenta: «Slik skal jøssingene behandles». Og den nidkjære Kristiansen lot dem hele tiden føle revolveren i ryggen for ytterligere å minne dem om at han fulgte godt med. For ytterligere å understreke betydningen av det verdifulle minuttet, mistet de et måltid.