Foto

Foto fra fortid og nåtid
Leiren ble inntatt av Milorg 9. mai 1945. Dagen før hadde de siste fangene blitt sluppet fri. (Utlpnt: Storm Johansen)

Leiren ble inntatt av Milorg 9. mai 1945. Dagen før hadde de siste fangene blitt sluppet fri. (Utlpnt: Storm Johansen)

Bilde er tatt like etter 2.vk. Foto viser område rundt hovedporten. (Interessegruppens fotosamling)

Bilde er tatt like etter 2.vk. Foto viser område rundt hovedporten. (Interessegruppens fotosamling

IMG_9552

RSA 101012 45 skalert

RSA 101012 44 skalert

RSA 101012 43 skalert

20120615_1300

20120615_1298

Minnestein