Foto

Foto fra fortid og nåtid
Bilde er tatt like etter 2.vk. Foto viser område rundt hovedporten. (Interessegruppens fotosamling)
Bilde er tatt like etter 2.vk. Foto viser område rundt hovedporten. (Interessegruppens fotosamling)

IMG_9552

RSA 101012 45 skalert

RSA 101012 44 skalert

RSA 101012 43 skalert

20120615_1300

20120615_1298

Minnestein