Fangeliv

Livet som fange på Berg hadde mange sider. Samholdet mellom fangene var sterkt, noe som må ha vært til god hjelp. Slik uttrykte en av fangene, domprost K.O. Kornelius, seg om dette:

Men når vi som fanger slett ikke følte oss som noe i retning av ”martyrer”, kom det for en stor del av det overmåte gode kameratskap. Her var vi ført sammen fra alle kanter av landet, av de forskjellige yrker og samfunnssyn og av helt forskjellig religiøst livssyn. Dessuten var alle aldre representert. Noen hver av oss hadde vel tenkt med en viss spenning på hvordan det skulle gå. Men det er sikkert alle enige om, at bedre vennskap og samhold enn i fangeleiren kan ikke tenkes.1

Han hadde blitt arrestert den 3. juli 1944 av Stapo pga sitt arbeid i kirkefronten mot nazifiseringen av den norske kirke.

Hverdagene besto av arbeid i leiren og i områdene rundt. Typisk arbeid var vei – og grøftearbeid, samt vedhogst. Mange av fangene viste sin motstand gjennom såkalt ”dogging”, dvs. ved å gjøre minst mulig. Motstand mot leirledelsen ble straffet med slag og spark, fysisk arbeid, åling gjennom grisebingen, felles oppstilling, utskjellinger og innesperring i fangekjellerens isolasjonsceller. To av fangene måtte en gang løpe rundt brakkene, hånd i hånd, mens de ropte ut ” Jeg skal aldri ljuge mer” gang på gang. Slike avstraffelser fikk fangene til å trekke på smilebåndet. Maten på Berg var dårlig og rasjonene små.

Jødene som var igjen i leiren fikk ofte skylden for tyverier og annet, og ble straffet og ydmyket. En gang ble det kalt til oppstilling mens de jødiske fangene var i vaskebrakka. Fangevokter Johan Hüttner ble rasende, trakk pistolen og løp inn i brakka. Jødene ble jaget ut til oppstilling, mange var ennå nakne. De grå nakne kroppene krøket seg en kald grå vårdag i april der de sto ute i den våte sølen.2

Slik kunne er vanlig dag fangene fortone seg:

0530: Revelje

0530-0730: Vask av rommet og frokost

0730: Oppstilling

0730-1200: Inndeling i arbeidslag og utdeling av utstyr for første arbeidsøkt.

1200: Middagsoppstilling

1330: Ny oppstilling før arbeid til 1700.

Kveldsoppstilling i løpet av ettermiddagen. Ofte midt under kveldsmåltidet slik at maten ble kald.

2200: Lyset av.3

Men på brakkene var det et sterkt samhold. Fangene hadde noen timer for seg selv før det skulle være ro klokken 2200. Denne tiden gikk med til studier, sang og teater. Det ble arrangert fest når noen fylte år.

1 Bugge, Svein; Skyggene fra Quslings hønsegård, 2001, side 95

2 Ibid: side 62

3 Ibid: side 58