Filmen Quislings hønsegård

Lær mer om Berg interneringsleir utenfor Tønsberg gjennom å se filmene nedenfor. Leiren, etablert i 1942, var underlagt Nasjonal Samlings statsapparat frem til frigjøringen 8. mai 1945. Dette i motsetning til de andre fangeleirene i Norge. De var under tysk kontroll.

Filmene er laget av Bjørn Bremdal i AV-team på initiativ av Interesseguppen Berg interneringsleir.

Filmene er godt egnet til å vise elever eller grupper før et besøk til Berg interneringsleir, eller i forbindelse med en tur på kulturstien rundt leiren. Det er en versjon med varighet på 10 min, og en lenger versjon på 24 min. Filmene omhandler en mørk, men viktig del av Norges historie som ikke må glemmes.

Kortversjon ( 10 min)

Langversjon (24 min)