“Millioner, sa de, ikke glem det. Millioner. Jeg er bare én. Jeg er én som var her. Jeg er én som dro bort. Blant millioner glemmes man fort. Jeg er én. Ta mitt navn og gjem det.”

(Dikt av Margaret Skjelbred)

Kort om Berg interneringsleir

Minnesmerket over fangene på Berg i årene 1942 til 1945 ble avdukket fredag 26. oktober 2012. På dagen 70 år etter aksjonen mot mannlige norske jøder i 1942, en mørk dag i norsk historie: Les mer i oppslaget i Tønsbergs Blad 27. oktober 2012.

Bilde er tatt like etter 2.vk. Foto viser område rundt hovedporten. (Interessegruppens fotosamling)

Bilde er tatt like etter 2.vk. Foto viser område rundt hovedporten. (Interessegruppens fotosamling)

Berg Interneringsleir var underlagt Nasjonal Samling (NS). Høsten 1942 ankom de første fangene leiren. Dette var jødiske menn som hadde blitt arrestert i påvente av deportasjon til konsentrasjonsleirer i Tyskland eller det tysk-okkuperte Polen. 230 ble deportert den 26. november 1942. Cirka 70 ble igjen på Berg under hele krigen, mens rundt 70 personer over 65 hadde blitt sendt hjem i begynnelsen av november. Fra 1943 frem til frigjøringen 8. mai 1945 var over 1000 norske politiske fanger innom Berg i kortere eller lengre perioder.

Etter frigjøringen ble leiren brukt til å internere medlemmer av NS og andre som hadde samarbeidet med okkupasjonsmakten. Ideen til å bygge en leir på Berg, ble fremlagt av medlemmer av NS i Tønsberg allerede i 1937, og proklamert i en tale av NS-leder og Ministerpresident Vidkun Quisling under Borre-stevnet i 1942.

Dette var kortversjonen. Se under for hvor du kan lære mer!

Les om Berg interneringsleir i boken Quislings hønsegård – Berg interneringsleir av Svein Bugge. Boken kan bestilles gjennom Interessegruppen Berg interneringsleir. Pris 250 pluss porto. Se info under “Bestill materiell”.

Tidligere Berg interneringsleir er i deg en viktig del av “Det angår også deg” – et undervisningsopplegg rettet mot barn og ungdom. Lytt til to podcaster med Ulla Nachtstern om dette her.

Følg oss på facebook!!!