"Millioner, sa de, ikke glem det. Millioner. Jeg er bare én. Jeg er én som var her. Jeg er én som dro bort. Blant millioner glemmes man fort. Jeg er én. Ta mitt navn og gjem det."
(Dikt av Margaret Skjelbred)

Berg interneringsleir – en kort innføring

 

Berg Interneringsleir var den eneste fangeleiren i Norge underlagt Nasjonal Samling (NS) og Politidepartementet som var under partiets kontroll. I slutten av oktober 1942 ankom de første fangene leiren. Dette var rundt 350 norske jødiske menn og gutter over 15 år som hadde blitt arrestert i påvente av deportasjon til konsentrasjonsleirer i Tyskland eller det tysk-okkuperte Polen. 230 ble deportert 26. november 1942. Cirka 70 menn, gift med ikke-jødiske kvinner,  ble værende igjen på Berg frem til frigjøringen. Fra februar 1943 og frem til frigjøringen 8. mai 1945 var over 1300 norske politiske fanger innom Berg i kortere eller lengre perioder. Dette var personer som hadde vært involvert i illegalt arbeid, protestert mot nazifisering av samfunnet på ulikt vis eller satt som gisler siden familiemedlemmer hadde gått under jorden eller flyktet til Sverige eller England.

Etter frigjøringen ble leiren brukt til å internere medlemmer av NS og andre som hadde samarbeidet med okkupasjonsmakten.

Ideen til å bygge en leir på Berg, ble fremlagt av medlemmer av NS i Tønsberg allerede i 1937, og proklamert i en tale av NS-leder og Ministerpresident Vidkun Quisling under Borre-stevnet i 1942.

Et minnesmerket over fangene på Berg i årene fra 1942 til 1945 er reist utenfor inngangen til det som i deg er Berg fengsel utenfor Tønsberg. Minnesmerket ble avdukket fredag 26. oktober 2012 – på dagen 70 år etter starten på jødedeportasjonene i Norge.

Dette var kortversjonen. Les mer om Berg interneringsleir i boken Quislings hønsegård – Berg interneringsleir av Svein Bugge.

Tidligere Berg interneringsleir er i dag en viktig del av formidlingsopplegget “Det angår også deg” – et undervisningsopplegg rettet mot barn og ungdom. Lytt til to podcaster med Ulla Nachtstern om dette her.

Følg oss på facebook!!! 

 

Filmen Quislings hønsegård

Lær mer om Berg interneringsleir utenfor Tønsberg gjennom å se filmene nedenfor. Leiren, etablert i 1942, var underlagt Nasjonal Samlings statsapparat frem til frigjøringen 8. mai 1945. Dette i motsetning til de andre fangeleirene i Norge. De var under tysk kontroll.

Filmene er laget av Bjørn Bremdal i AV-team på initiativ av Interesseguppen Berg interneringsleir.

Filmene er godt egnet til å vise elever eller grupper før et besøk til Berg interneringsleir, eller i forbindelse med en tur på kulturstien rundt leiren. Det er en versjon med varighet på 10 min, og en lenger versjon på 24 min. Filmene omhandler en mørk, men viktig del av Norges historie som ikke må glemmes.

Kortversjon ( 10 min)

Langversjon (24 min)

 

Kultursti

Foto: Thomas Nilsen
Foto: Thomas Nilsen

Tidligere Berg interneringsleir ligger i et flott kulturlandskap like utenfor Tønsberg. Et område besøkende kan oppleve ved å gå en merket kulturstien på ca. 3 km. Parker ved Berg fengsel eller følg merking fra byen. Turen går i et variert terreng, og er blant annet beskrevet i UT.no.

Kart og informasjon: Bergstien Norsk og Bergstien English.

Det er 13 informasjonstavler langs stien med informasjon om  Berg under krigen. Her er også deler av det gamle jernbanesporet bevart til minne om jødene som ble jaget inn i togvognene i november 1942, før de ble transportert videre til dødsleiren Auschwitz.

Kulturstien rundt Berg er en integrert del av Grevestien som starter ved Tønsberg brygge. Derfra kan du vandre flere mil i ulike typer kulturlandskap med spor av menneskelig aktivitet tilbake til oldtiden. Ta på deg turskoene og kom deg ut!

Se her for flere kulturstier i Tønsberg kommune.

Foto: Thomas Nilsen
Parti fra Bergstien. Foto: Thomas Nilsen
Foto: Thomas Nilsen
Det gamle jernbanesporet. Foto: Thomas Nilsen

Kontakt

Ønsker du omvisning på tidligere Berg interneringsleir eller har andre spørsmål?

Kontakt: Tor-Arne Markussen (Tor-Arne.Markussen@kriminalomsorg.no). Send en kopi til intberg42@gmail.com

Har du informasjon om Berg interneringsleir?

Vi ønsker å ta vare på og dokumentere historien til Berg interneringsleir. Har du informasjon om Berg, beretninger til tidligere fanger/naboer/fangevoktere eller bilder/gjenstander fra leiren? Ta kontakt med:

intberg42@gmail.com eller ring 93 40 19 50

Støtt arbeidet økonomisk. Gi en gave til konto: 2470 25 90783

 

 

23 dager i helvete

– en beskrivelse av fangecellene på Berg

En av cellene i kjelleren i mai 1945. (Foto fra boken Krig og Fred . Vestfold våren 1945.)

Dette er et utdrag fra en avisartikkel i Vestfold Arbeiderblad den 23. mai 1945. Teksten er gjengitt i forfatter Svein Bugges bok om Berg: Skyggene fra Quislings hønsegård (2001), side 195:

”23 dager i helvete”. ” Se Jesus, verdens frelser”. Dette er to av de mange inskripsjoner på innsiden av døren i ”straffecellen” på Berg interneringsleir. Inne i denne cellen sperret norske nazister gode nordmenn inne i opptil 27 dager. Cellen er et kjellerrom, om lag fem ganger 8 meter. Langs tre av veggene står trebrisker. Her måtte fangene ligge uten et teppe, verken under eller over seg. I den ene enden rommet er det et vindu med jernstenger foran. Bare ganske svakt lys skimtes mellom jernstengene. Da hjemmestyrkene tok over leieren fant de to limer av bjerkeris, to stokker og en hermetikkboks fylt med salt. Stokkene bærer tydelig merker av å være brukt. Det er grovt teljede stokker, med de er rundslitte. Ennå er en ikke helt på det rene med om stokkene har vært brukt til brukt til å pryle fangene med, men alt tyder på det. Undersøkelsen av briskene har vist rester av blod. Store merker i døren på innsiden viser tydelig at fangene i fortvilelse har forsøkt å sprenge døren. Men ingen har klart det. Døren er spikret sammen av flere lag gulvplank, og en solid jernslå over døren på utsiden gjorde det umulig å sprenge den. Om mulig ennå uhyggeligere virker de åtte mørkecellene. De er noe mindre enn de andre, Gulvet ligger antagelig noe lavere, for det er stadig vann på gulvet. Det finnes ingen vinduer. Her ble fangene stengt inne i opptil 9 timer om gangen. Dørene som er tettsluttende ble stengt utenfra. Låsen er av den typen som brukes i de gass- sikre tilfluktsrom. Det er et under at fangene har holdt ut.