Kilder

Hovedverket om Berg interneringsleir er Svein Bugges bok, «Quislings hønsegård», fra 2015. Boken er en redigert utgave av boken fra 2001.

Her kan du lese om Berg Interneringsleir i litteraturen:

Aberle, Ernst: Vi må ikke glemme, Oslo 1980

Bruland, Bjarte: Holocaust i Norge – Registrering, deportasjon, tilintetgjøring, 2017

Bugge, Svein: Skyggene fra Quslings Hønsegård, Larvik 2001

Bugge, Svein: Quislings Hønsegård – Berg interneringsleir, 2015

Christophersen, Geir: Vestfold i krig, 1989

Haave og Herstad, Quslings Hønsegård, Oslo 1948

Nachtstern, Moritz og Arntzen, Ragnar: Falskmyntner i Sachsenhausen, Oslo 2006

Nilsen, Thomas: Antisemittisme og Antijudaisme i Vestfold, 2010, side 135-137.

Nilsen, Thomas: Familiene som forsvant – Den jødiske befolkningen i Vestfold 1880-1945, 2015.

Nilsen, Thomas: Krig og Fred – Vestfold våren 1945, 2015

Ottesen, Kristian; I slik en natt – Deportasjonen av Jøder fra Norge, Skien 2005, side 59-60

Sachnowitz, Herman: Det angår også deg. Oslo 1976. Fortalt av Arnold Jackoby

Veum, Eirik: Nådeløse nordmenn- Statspolitiet. Oslo 2012

Masteroppgave om fangevoktere og administrasjon på Berg av Anders Ryen fra 2014.