Etter 1945

8. mai 1945 ble de politiske fangene sluppet løs av leirledelsen. De forsto at krigen var over. Dagen etter overtok Milorg leiren. De tidligere fangevokteren ble selv fanger, og de fikk selskap av flere hundre landssvikere i dagene som fulgte. I den neste årene fungerte leiren som fengsel for straffedømte under landssvikeroppgjøret. Den siste ble sluppet ut i 1951.

Fra 1951 fungerte leiren som «Arbeidsskole for unge lovbrytere». Fra 1965 het det ungdomsfengsel. Fra 1975 har det vært fengsel.