Punkt 1 – Minnesmerket

Utenfor Berg fengsel ved Tønsberg, tidligere Berg interneringsleir, ble det i 2012 avduket et minnesmerke for å hedre de jødiske og politiske fangene i Berg interneringsleir. En fangeleir kontrollert av nordmenn, lojale til Nasjonal Samling, som var i bruk fra oktober 1942 frem til frigjøringen i mai 1945.

Datoen for avdukingen var 26. oktober – nøyaktig 70 år etter at de første jødiske fangene kom til Berg. Blant de arresterte var det flere personer fra Tønsberg, en av disse var 17 år gamle Emil Georg Koklin.

Emil Georg Koklin (1925 – 1943)

Under seremonien i 2012 deltok de to tidligere fangene Samuel Steinmann og Martin Meholm. Samuel Steinmann ble etter en måned deportert og sendt til Auschwitz sammen med over 500 andre jødiske nordmenn i slutten av november 1942, mens Martin Meholm ble sittende på Berg frem til noen dager før frigjøringen i mai 1945. Kun fordi han var gift såkalt «arisk.

Om monumentet og Bergstien.
Samuel Steinmann under markeringen i 2012.

Andre som var tilstede denne dagen i 2012 var etterkommere etter tidligere fanger og representanter fra Det mosaiske trossamfunn, Berg fengsel, Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune. Minnesmerket var et resultat av arbeidet til Interessegruppen Berg interneringsleir. Arbeidsgruppen har et mål om å formidle historisk kunnskap om Berg interneringsleir under og etter krigen.

Minnesmerket består av en stein med inskripsjoner fra fanger utført under krigen, en skinnegang som symboliserer transporten til og fra Berg interneringsleir og to steinblokker i larvikitt med informasjonstavler. En tar for seg de jødiske fangene, mens den andre fokuserer på de rundt 1300 politiske fangene. Blant de politiske fangene var det mange som på ulikt vis hadde utøvd motstand mot Nasjonal Samlings nyordning av samfunnet.

På den ene tavlen står det dikt skrevet av forfatter Margaret Skjelbred:

Millioner, sa de, ikke glem det. Millioner. Jeg er bare en. Jeg er en som var her. Jeg er en som dro bort. Blant millioner glemmes man fort. Jeg er en. Ta mitt navn og gjem det.