26. oktober 2022- Fakkeltog og appell ved Ulla Nachtstern

Det arrangeres fakkeltog på Berg 26. oktober 2022.  Arrangementet begynner kl. 1800. Denne kvelden markeres det at det er 80 år siden arrestasjonene av norske jødiske menn i alderen 15 til 65 år i Sør-Norge. De fleste ble sendt til Berg.
Fakkeltoget starter ved minnesmerket utenfor hovedinngangen til Berg fengsel, deretter går fakkeltoget på kulturstien ned til jernbanesporene. Der vil Ulla Nachtstern, foredragsholder og ansatt ved Vestfoldarkivet, holde en appell til minne om det som skjedde i Norge og på Berg for 80 år siden.
Bli med på å 80 år markere de tragiske handlingene høsten 1942, og samtidig være med å minnes jødiske enkeltmennesker og familier som ble rammet av dette som med rette blir omtalt som «den største forbrytelsen» – Det norske kapittelet i historien om Holocaust.